Település:
Hajdú-Bihar megye, Görbeháza

Létrehozva:
2019-12-11 18:42:33


Görbeháza

Gólyafészek Óvoda és bölcsőde

A Görbeháza-Újtikos -Tiszagyulaháza Általános Iskola,Óvoda és Bölcsőde küldetése,hogy a Görbeháza és környékén élő 2-14 éves korosztály oktatását

és nevelését mind magasabb szinten ellássa és a kor követelményeihez mérten továbbfejlessze.Mindezt olyan színvonalon igyekszik tenni,hogy a

települések lakosságának,az intézmény önkormányzati fenntartójának és valamennyi partnerének elégedettségét kivívja. Alkalmazotti közösségük arra

törekszik,hogy a felnövekvő nemzedék korszerű,európai színvonalú óvodában,bölcsődébe és iskolába járhasson.Ennek érdekében környezetüket

szépítik,taneszközeiket állandóan korszerűsíti ,a humán erőforrás fejlődését továbbképzésekkel biztosítja.